Makaleler

Hiçbir şeyden çekmedik idarecilerden çektiğimiz kadar

Hiçbir şeyden çekmedik idarecilerden çektiğimiz kadar. İdareciler, işlerin yapılmasına odaklanmış, işler tanımlandığı şekilde olduğu, yapıldığı, biraz eksik biraz fazla bitirildiği sürece kendisini huzurlu hisseden, başarılı sayan insanlar. İyi idareciler işleri iyi yapanlardan çıkıyor. Ama sonuçta onlar da “idareci”. Oysa ki bugünün dünyasında işleri iyi yapmak bile yetmiyor. Bir kısmı ekstra eforla...

Treni Kaçırmadan

İnsan Kaynakları birimlerinin en iddialı sözlerinden biridir; gelecek tasarımı yapmak. Organizasyonların geleceklerini tasarlamak – ne kadar mümkünse – insan kaynakları ekiplerinin işlerinden biri olarak tanımlanır.

Dijital Dönüşüm Sürecinde ‘Ben’ Liderliği

Liderlik yetkinlikleri dediğimizde akla gelen, çoğunlukla, yöneticilikte deneyim arttıkça ve üst seviyelere çıkıldıkça sahip olunması gereken özellikler, yetenekler, düşünce ve davranış şekilleri oluyor. Belki konuya organizasyonel sonuçlar üzerindeki etki, organizasyonel sonuçlara dair sorumluluk, strateji üzerinde söz sahibi olma ve benzeri açılardan bakarsak bu yaklaşım biraz daha geçerli olabilir.

Kadın Adayların Askerliğini Yapmış Olması

Ülkemizin belki de en kritik konusu; Fırsat Eşitliği. Kadın erkek farketmeksizin toplumda eşit fırsatların sunulduğu, eşit olanakların kullanılabilmesiyle kadının da erkeklerle benzer sonuçlara ulaşabildiği bir yaşam en ideal yaşam şekli. Zira bir toplumun tüm bireyleriyle topyekün kalkınması halinde toplumda adaletten, toplumda eşitlikten, toplumda huzurdan bahsetmek mümkün. Ne yazık ki günümüz...

Maslow bizi görse !

Maslow’u bilirsiniz. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ni de. ABD’li psikolog Abraham Maslow 1943 yılında yayınladığı bir çalışmayla ortaya koymuştur bu teoriyi. Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği...

Duygu ve Düşünce Yönüyle Outplacement ( Yeni Kariyere Geçiş)

Günümüzde, İnsan kaynakları stratejileri; yeni bir çalışanın işe başladığı andan itibaren şirkette kalıcılığını sağlamak ve işe bağlılık motivasyonunu yüksek tutmak üzere kurgulanıyor. Aynı evlilik gibi, güzel heyecanlarla başlıyor her şey ve her iki taraf da iyi günde ve kötü günde birlikte olacağını düşünerek ayrılmayı aklının ucundan geçirmiyor başlangıçta. Ancak hayat bu,...

Liderlik Romantizmi ve Gerçeklik

Son zamanlarda dikkatimi çeken, şirketlerin “Geleceğin Liderlerini Arıyoruz”, eğitim kurumlarının “Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz” gibi sıklıkla kullandığı sloganlar.  Özellikle kariyerinin veya lisans eğitiminin başlarında olan gençlere “asıl ve önemli olan lider olmaktır” mesajı vermesi muhtemel bu sloganlar ve bunların üzerinden bir pazarlama dili geliştirilmesini kişisel olarak doğru bulmuyorum.

İşe Alım Makinesi

Personel yönetimi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında organizasyonlarda ilk konuşulmaya başladığı andan günümüze birçok dönüşüm geçirdi. İnternetin iş hayatında var olmasından önce işe alım birçok metodoloji ve tekniği içinde barındırmış ancak kaynak yaratma konusunda sınırlı kalmıştır.

Meta-Liderlik, Kovid-19 ve ‘Ben’

Meta-Liderliği konuştuğumuz son yıllarda, astımızı-üstümüzü nasıl yönettiğimiz, organizasyonumuzun içindeki-dışındaki ilişkileri nasıl yönettiğimiz, bireyi-durumu-aradaki bağlantı ve ilişkileri nasıl anladığımız, sistem bakış açısıyla mikrodan makroya-makrodan mikroya nasıl sürekli gezebilen ve detayları fark edebilen bir zihne sahip olduğumuz en çok konuşulan liderlik konularından.

Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) Danışmanlığı

Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) Danışmanlığı günümüzde istihdam dünyasının en önemli konularından biri. Outplacement(Yeni Kariyere Geçiş) , her düzeyde yaşanan işten çıkartmalarda,  hem organizasyondan ayrılmak zorunda kalanlar, hem de mevcut çalışanlar için çok hassas yürütülmesi gereken bir süreç. Bu sürecin her sektörde, şirketlerin yaşadığı organizasyonel gelişim, konjonktürel değişim, finansal nedenlerle çok değer verilen...

İK cısın Sen İK cı Kal

Çok sevilen A.Ş. nin genel müdürü açıklama yapmış; 1500 kişi alacağız. Yine En Rekabetçi A.Ş.’nin CEO’su da en az 500 yeni istihdam sağlayacağını söylüyor. Günlük gazetelerin ekonomi sayfalarını istihdam gözlüğüyle şöyle bir tarasanız ülkenin sıfır işsizlik yaşanan hatta işe adam yetiştiremeyecek kadar çok iş fırsatı olan bir ülke olduğunu sanırsınız....

Bana Hikaye Anlat – Otantik Liderlik

Hikayeler artık Liderler için en önemli araçlarından birisi. “Bana hikaye anlatma” beylik cümleleri ile büyümüş bir toplum için bile hikaye anlatmak en değerli iletişim aracı. Otantik liderlik dendiğinde de akla ilk gelen özelliklerden biri kendinden birşeyler paylaşan, içten, inandırıcı ve kapsayıcı hikayeleri olan insanlar.

Ağaç Kökünden Yıkılır

Türkiye’de kadın istihdamı uzun yıllardır gündem olan bir konu. O kadar büyük ve yaygın bir konu ki sanırım bu konuda fikir beyanında bulunmamış ve aksiyon aldığını söylememiş ne bir siyasi figür ne de iş hayatında bir lider kalmıştır. Ama ne yazık ki sonuçlar hep birlikte birşeyi yanlış ya da eksik...

Yeni Liderliğe Geçiş

Dünya’nın değişim hızı, sosyal dinamiklerdeki dönüşüm, iş hayatı ve ekonomiyi belirleyen faktörlerdeki inanılmaz değişimler bu platformlardaki iş liderliğini de, ekip liderliğini de, bireysel gelişim ihtiyaçlarını da derinden etkiliyor. Liderliğin değişimi aslında yeni bir lider yaratmak kadar zorlayıcı. Adeta bir işe yeni dahil olan bir liderin bu işte tutunma ve sıradışı...

Başarılı İnsanlar Nasıl Farklılar

Hayatın her tarafında başarılı insanlar var ve çok farklı yollardan ilerliyorlar. Bu kadar farklı yolda koşan başarılı kişilerin ortak bir noktası var ki; o da diğer insanların imkansız ya da çok zor diye adlandırdıkları bariyerleri onlar aşılması gereken zorluklar ve gelişim için fırsatlar olarak görmeleri diye düşünüyorum.

Liderlerinizi neden geliştirmelisiniz ?

Liderlerinizi geliştirmek neden önemli ve organizasyonunuz bu çabanızla neler kazanabilir? Bu konuda onlarca detaylı çalışma ve araştırma var. Liderlik üzerine yapılan bu araştırmalarda ortak olan sonuç özetle, kötü ve iyi liderleriniz arasında iş sonuçları bazında önemli farklar var. İyi liderleriniz ile çok iyiler arasında ise çok daha büyük etkinlik farkları...

Bulut Liderler

Eskiden bulutu sadece havada görürdük, artık her yerde bir “bulut”tur gidiyor, değil mi? Bilişim dünyası bulutu keşfedeli yıllar oldu, hatta başkanların, bakanların gündemlerine bile girdi bulutlar! Amerika’lardan bir teknolojik terim olmanın ötesinde yeni bir kavram olarak girdi hayatımıza ve her şeyi onunla tarif eder olduk.

Yeni İnsan Kaynakları

2017 ile birlikte yine birçok trendi ve gelecek hayalini tartışacağız, uygulamaya çalışacağız, eskimiş olan “geçen yılın trendlerini” ise unutup gideceğiz. Türkiye’de gündemimizde yıllardır olan konular, kadın istihdamı, genç işsizlik, kayıtdışını azaltamamak, yetişmiş işgücü azlığı gibi konulardı. Bu konular her ne kadar eskise de güncelliğini koruyorlar. Bir de sloganvari hayatlarımıza girip...