Çözüm Ortaklarımız ve Desteklediğimiz STK’lar

Praxi Alliance

PRAXI Alliance uluslararası insan sermayesi çözümleri için köprü oluşturmaktadır. Üst Düzey Yönetici görevlerinden zorlu yönetim rollerine kadar müşterinin açık pozisyonları için en uygun kişileri bulur ve değerlendirir. Yüksek performans gösterenler, stratejik değerlendirme ve geliştirme girişimleri yoluyla müşterinin organizasyonu içinde de geliştirilebilir. Kuruluşunuzun potansiyelini belirleme, geliştirme ve destekleme yeteneğiniz global olarak genişlemektedir.

Zenger Folkman

2003 yılında Dr. Jack Zenger ve Dr. Joseph Folkman tarafından kurulan Zenger Folkman, liderlere değer yaratmak için üç temel hedefle başladı. Birincisi, basit bir liderlik modeli ve nasıl geliştirilebileceğini keşfetmek ve paylaşmaktır. İkincisi, içerik, bulgular ve çözümlerin yeni eylemleri ve yeni davranışları tetiklemesi gerektiğidir. Son olarak, içgörülerin, büyük veri kümelerinden elde edilen verilere, olgulara ve istatistiksel analizlere dayanmaktadır.

Peryön
Yönetim Kurulunda Kadın YKKD
Yeniden Biz