Makaleler

Hiçbir şeyden çekmedik idarecilerden çektiğimiz kadar

Hiçbir şeyden çekmedik idarecilerden çektiğimiz kadar. İdareciler, işlerin yapılmasına odaklanmış, işler tanımlandığı şekilde olduğu, yapıldığı, biraz eksik biraz fazla bitirildiği sürece kendisini huzurlu hisseden, başarılı sayan insanlar. İyi idareciler işleri iyi yapanlardan çıkıyor. Ama sonuçta onlar da “idareci”. Oysa ki bugünün dünyasında işleri iyi yapmak bile yetmiyor. Bir kısmı ekstra eforla işleri daha iyi yapmanın peşinde...

Treni Kaçırmadan

İnsan Kaynakları birimlerinin en iddialı sözlerinden biridir; gelecek tasarımı yapmak. Organizasyonların geleceklerini tasarlamak – ne kadar mümkünse – insan kaynakları ekiplerinin işlerinden biri olarak tanımlanır.

Dijital Dönüşüm Sürecinde ‘Ben’ Liderliği

Liderlik yetkinlikleri dediğimizde akla gelen, çoğunlukla, yöneticilikte deneyim arttıkça ve üst seviyelere çıkıldıkça sahip olunması gereken özellikler, yetenekler, düşünce ve davranış şekilleri oluyor. Belki konuya organizasyonel sonuçlar üzerindeki etki, organizasyonel sonuçlara dair sorumluluk, strateji üzerinde söz sahibi olma ve benzeri açılardan bakarsak bu yaklaşım biraz daha geçerli olabilir.

Kadın Adayların Askerliğini Yapmış Olması

Ülkemizin belki de en kritik konusu; Fırsat Eşitliği. Kadın erkek farketmeksizin toplumda eşit fırsatların sunulduğu, eşit olanakların kullanılabilmesiyle kadının da erkeklerle benzer sonuçlara ulaşabildiği bir yaşam en ideal yaşam şekli. Zira bir toplumun tüm bireyleriyle topyekün kalkınması halinde toplumda adaletten, toplumda eşitlikten, toplumda huzurdan bahsetmek mümkün. Ne yazık ki günümüz Türkiye’sinin bu adil, bu dengeli...

Maslow bizi görse !

Maslow’u bilirsiniz. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ni de. ABD’li psikolog Abraham Maslow 1943 yılında yayınladığı bir çalışmayla ortaya koymuştur bu teoriyi. Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir.

Duygu ve Düşünce Yönüyle Outplacement ( Yeni Kariyere Geçiş)

Günümüzde, İnsan kaynakları stratejileri; yeni bir çalışanın işe başladığı andan itibaren şirkette kalıcılığını sağlamak ve işe bağlılık motivasyonunu yüksek tutmak üzere kurgulanıyor. Aynı evlilik gibi, güzel heyecanlarla başlıyor her şey ve her iki taraf da iyi günde ve kötü günde birlikte olacağını düşünerek ayrılmayı aklının ucundan geçirmiyor başlangıçta. Ancak hayat bu, belli mi olur ?!  Bazen...

Liderlik Romantizmi ve Gerçeklik

Son zamanlarda dikkatimi çeken, şirketlerin “Geleceğin Liderlerini Arıyoruz”, eğitim kurumlarının “Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz” gibi sıklıkla kullandığı sloganlar.  Özellikle kariyerinin veya lisans eğitiminin başlarında olan gençlere “asıl ve önemli olan lider olmaktır” mesajı vermesi muhtemel bu sloganlar ve bunların üzerinden bir pazarlama dili geliştirilmesini kişisel olarak doğru bulmuyorum.

İşe Alım Makinesi

Personel yönetimi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında organizasyonlarda ilk konuşulmaya başladığı andan günümüze birçok dönüşüm geçirdi. İnternetin iş hayatında var olmasından önce işe alım birçok metodoloji ve tekniği içinde barındırmış ancak kaynak yaratma konusunda sınırlı kalmıştır.

Meta-Liderlik, Kovid-19 ve ‘Ben’

Meta-Liderliği konuştuğumuz son yıllarda, astımızı-üstümüzü nasıl yönettiğimiz, organizasyonumuzun içindeki-dışındaki ilişkileri nasıl yönettiğimiz, bireyi-durumu-aradaki bağlantı ve ilişkileri nasıl anladığımız, sistem bakış açısıyla mikrodan makroya-makrodan mikroya nasıl sürekli gezebilen ve detayları fark edebilen bir zihne sahip olduğumuz en çok konuşulan liderlik konularından.

Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) Danışmanlığı

Outplacement (Yeni Kariyere Geçiş) Danışmanlığı günümüzde istihdam dünyasının en önemli konularından biri. Outplacement(Yeni Kariyere Geçiş) , her düzeyde yaşanan işten çıkartmalarda,  hem organizasyondan ayrılmak zorunda kalanlar, hem de mevcut çalışanlar için çok hassas yürütülmesi gereken bir süreç. Bu sürecin her sektörde, şirketlerin yaşadığı organizasyonel gelişim, konjonktürel değişim, finansal nedenlerle çok değer verilen  insan kaynağının azaltılma ihtimalini gündeme...