Etiket - dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm Sürecinde ‘Ben’ Liderliği

Liderlik yetkinlikleri dediğimizde akla gelen, çoğunlukla, yöneticilikte deneyim arttıkça ve üst seviyelere çıkıldıkça sahip olunması gereken özellikler, yetenekler, düşünce ve davranış şekilleri oluyor. Belki konuya organizasyonel sonuçlar üzerindeki etki, organizasyonel sonuçlara dair sorumluluk, strateji üzerinde söz sahibi olma ve benzeri açılardan bakarsak bu yaklaşım biraz daha geçerli olabilir.