DEĞİŞİM YÖNETİMİ -PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ KONFERANSI 2023

DEĞİŞİM YÖNETİMİ -PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ KONFERANSI 2023

Değişim Yönetimi teoride üzerinde çok okuyup yazdığımız, konuştuğumuz bir konu. Pratik olarak sahada ise ucdan uca bir Değişim Yönetimi vakası inceleyebilmek o kadar kolay olmuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2019’dan bugüne yönetilen değişim süreci bu anlamda ülkemizin en değerli ve heyecan verici yolculuklarından.

Değişim ile neleri önceliklendirdiğimizi, bunu nasıl değerlerimizle bütünleştirdiğimizi, bu amaçla nasıl bir organizasyon yapısı kurduğumuzu, daha da önemlisi bu çok büyük organizasyonun nasıl “birlikte” yönetilmesi için kurduğumuz yönetişim modelini bir sunum ile PERYÖN 31. İnsan Yönetimi Konferansı’nda paylaştım.

Değişimin şemalar çizmek, toplantılar yapmak olmadığını, her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen başarılı olunabileceğini bunun için de nitelikli bir lider kadrosuna, sürekli gelişen bir takıma ve hepsinden önemlisi 90.000 kişilik bu dev kadronun halka hizmet noktasında ortaklaştırılmış değerlerinin öneminden bahsettim.

Değişimde liderlik işte tüm bu parçaların yerinde ve cesurca yönetimi ile sonuç bulabiliyor ve çok büyük başarıların anahtarı oluyor.

Değişim basit birkaç değişiklik yapmakla değil, büyük bir süreç yönetimi gerektiriyor.

 

Change Management is a topic we extensively read, write, and talk about in theory. However, when it comes to studying a comprehensive Change Management case from start to finish in practice, it’s not always easy.

The change journey led by Istanbul Metropolitan Municipality from 2019 to the present is one of the most valuable and exciting adventures in our country in this regard.

I had the opportunity to share our priorities in change, how we integrated them with our values, the organizational structure we established for this purpose, and, more importantly, the governance model we created to manage this very large organization “together” in a presentation at the 31st Human Resource Management Conference of PERYÖN.

I emphasized that change is not just about drawing diagrams and holding meetings; it can be successful despite all kinds of difficulties and obstacles. I highlighted the importance of a qualified leadership team, an evolving team, and, most importantly, the shared values of this massive team of 90,000 people in serving the public.

Leadership in change, indeed, is the key to success when all these pieces are in place and managed courageously.

Change is not about making a few simple changes; it requires effective process management.

 

Bu gönderiyi paylaş